Konferensbokning

Anmälan till Strategier för utveckling av lokal ungdomspolitik i Kalmar, 2011-09-28 till 2012-05-31

Konferensen har redan ägt rum.

Kursen behandlar ungdomspolitik ur ett idéhistoriskt perspektiv och tar upp europeisk och nationell ungdomspolitik samt hur politiken på dessa nivåer påverkar och påverkas av regional och lokal inverkan. 7,5 högskolepoäng.