Valår i skolan

Nu släpper Ungdomsstyrelsen Prata politik! – ett metodmaterial som bjuder in till samtal om politik i skolan under det stora valåret 2014. Prata politik! är ett stöd för lärare som vill bjuda in politiska partier till sina skolor.

Prata politik! är ett stöd för lärare som vill bjuda in politiska partier till sina skolor.

Ungdomsstyrelsen fick i höstas regeringens uppdrag att utforma ett metodmaterial om politisk information och om politiska partier i skolan. Att diskutera politik i skolan och att bjuda in partierna väcker ofta många frågor. Prata politik! belyser hur skolan kan välkomna partier under samma förutsättningar och hur den enskilda läraren kan ta upp valfrågorna på ett allsidigt sätt. Metodmaterialet tar också upp hur man kan skapa utrymme för diskussion samtidigt som skolan inte är värdeneutral.

– Prata politik! vänder sig till dem som arbetar med unga och söker nya perspektiv för att prata om politik och demokrati. Vi vill inspirera, ge verktyg och i vissa fall mod att lyfta dessa angelägna ämnen. Du som arbetar med unga kan påverka och göra skillnad i deras liv – du har mandat, ta chansen, säger Ungdomsstyrelsens generaldirektör Alice Bah Kuhnke.

Det nya metodmaterialet belyser de regelverk som styr skolan men tar också upp metoder, tips och diskussionsfrågor som kan användas i klassrummet före, under och efter att partierna bjudits in till skolan.

Nyhetsdatum: 

2014-03-06

Viktigt material