Vad vill partierna med politiken för det civila samhället?

Den 4 juni äger konferensen Forum för det civila samhället 2014 rum. Konferensen har titeln Ett relationsdrama för att sätta fokus på hur relationen mellan det civila samhället och staten regleras. Hur väl fungerar samverkan och hur kan det civila samhället stärkas? Under dagen debatterar sex partisekreterare politiken för det civila samhället. Vad skiljer partierna åt?

Teman som berörs under dagen är finansiering av det civila samhället, hur integrationsarbetet kan förbättras och hur den sociala ekonomin kommer se ut i framtiden.

Deltagare är företrädare från det civila samhället samt tjänstemän från den offentliga sektorn. Konferensen arrangeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och syftet är att samråda om villkoren för det civila samhället.

– Samspelet mellan det civila samhället och det offentliga växer och tar sig olika uttryck. Därför är det viktigt att vi parallellt med utvecklingen av samverkan stannar upp och diskuterar vad det är som händer? Vad fungerar alldeles utmärkt? Vad funkar kanske inte alls tillfredsställande? Därför gör vi den här konferensen! säger Alice Bah Kuhnke, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Medier är välkomna att delta under hela konferensen.

Tid: 4 juni, 9.30–17.00.

Plats: Konferens Rörstrands konferenscenter, Filadelfiakyrkan, Rörstrandsgatan 5, Stockholm.

Presskontakt: Anders Hagquist som nås via mobiltelefon 070-663 39 18 eller via e-post anders.hagquist@mucf.se

Nyhetsdatum: 

2014-06-02

Viktigt material