Ungdomsstyrelsens svar på DN:s ledare 21 januari 2014

DN:s ledarsida hävdar den 21 januari att Ungdomsstyrelsen har diskriminerat Sverigedemokratisk ungdom, SDU, då de för fjärde gången inte beviljats statsbidrag.

Ungdomsstyrelsen har två grundläggande uppdrag: att ta fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar och att ge stöd till föreningslivet, kommuner och internationellt samarbete. Regeringens instruktion och förordning styr vår handläggning av ansökningar om pengar (skattemedel) från SDU och andra organisationer.

Instruktionen säger att Ungdomsstyrelsen ska verka för förnyelse och utveckling av ungdomars fritids- och föreningsverksamheter. Förordningen säger att medlemmarna ska ha antagit stadgar i demokratisk ordning och att de ska ha stadgeenliga möjligheter att påverka beslut om organisationens verksamhet och inriktning.

Utifrån regelverket i regeringens instruktion och förordning för myndigheten prövar vi alla ansökningar. I år kunde vi inte bevilja SDU statsbidrag. Trots att vi har träffat SDU och att de har tillgång till skriftlig information i vårt ansökningssystem på webben kunde SDU:s fem lokala organisationer, vid vårt urval inför 2014 års bidragsbeslut, inte visa att man hade antagit lokala stadgar på det sätt som instruktionen och våra anvisningar föreskriver. Det framgår inte att medlemmarna i föreningarna har antagit egna stadgar lokalt. Det är grundläggande för att medlemmarna ska kunna påverka och ha inflytande i sin förening.

Vi begärde även in lokala stadgar vid fem stickprov under förra årets handläggning (det så kallade bidragsåret 2013) men SDU lämnade inget sådant underlag. Konsekvensen blev att vi inte kunde påtala de brister som nu är hindret för bidrag till SDU.

Susanna Birgersson är välkommen att ta del av alla ansökningshandlingar från SDU och vår handläggning under fyra år för att få en mer heltäckande bild av processen.

Fredrik Wikström, chef för enheten för organisationsstöd, Ungdomsstyrelsen
Lena Hallberg, jurist vid Ungdomsstyrelsen

Nyhetsdatum: 

2014-01-22

Viktigt material