Ungdomsstyrelsen söker en redovisningsekonom

Ungdomsstyrelsen söker en redovisningsekonom, referensnummer 1.

Som redovisningsekonom kommer du att arbeta inom stabsenheten. Du kommer att arbeta brett med förekommande ekonomifrågor samt ha det övergripande ansvaret för myndighetens ekonomiska redovisning och bokslut. I rollen ingår även utveckling av rutiner och processer inom ekonomifunktionen. Du kommer också att vara stöd till chefer i ekonomiska frågor.

Nyhetsdatum: 

2014-02-12

Viktigt material