Ungdomsstyrelsen får nytt namn

För att spegla Ungdomsstyrelsens breddade uppdrag har regeringen beslutat att vi byter namn den 1 april 2014. Det nya namnet blir Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Utöver Ungdomsstyrelsens uppdrag att ansvara för ungdomspolitiken fick vi 2012 ett nytt stort uppdrag ‒ att vara myndighetsstöd för politiken för det civila samhället.

– Namnbytet är logiskt eftersom myndigheten under lång tid ansvarat för statsbidrag till ideella sektorn, såväl till ungdomsorganisationer som till kvinnoorganisationer och etniska organisationer. Nu har vi också ansvaret för att vara en kunskapsmyndighet inom hela politiken för det civila samhället. I juni arrangerar vi för andra gången Forum för det civila samhället och vi administrerar dialogen mellan det civila samhället och regeringen i Partsgemensamt forum. Inom kort lanserar vi en högskoleutbildning, Civilsamhället i samhället, tillsammans med Ersta Sköndal högskola, säger Alice Bah Kuhnke, Ungdomsstyrelsens generaldirektör.

Nu ska Ungdomsstyrelsen arbeta med en rad praktiska frågor som berör namnbytet. Vi ska till exempel skapa en ny logotype och se över webbdomäner, trycksaker och mejladresser.

För mer information kontakta Anders Hagquist som nås via anders.hagquist@ungdomsstyrelsen.se eller via mobiltfn 070-663 39 18.

Nyhetsdatum: 

2014-02-18

Viktigt material