Ungdomsstyrelsen byter namn

Ungdomsstyrelsen har fått ett bredare uppdrag och byter därför namn. Det nya namnet är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och bytet sker den första april 2014.

Nytt namn

Ungdomsstyrelsen byter namn till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor från och med 1 april 2014.

− Namnbytet är logiskt eftersom vi fått ansvaret att vara en kunskapsmyndighet inom hela politiken för det civila samhället. Det nya namnet speglar att vi är en myndighet både för ungdomsfrågor och för frågor som rör det civila samhället. Nu heter vi vad vi är och ska med full kraft jobba vidare med ungdomsfrågorna och samtidigt utveckla vårt nya ansvarsområde, säger Alice Bah Kuhnke, generaldirektör.

Utöver sitt uppdrag att arbeta med ungdomsfrågor, har myndigheten sedan en längre tid ansvarat för statsbidrag till den ideella sektorn, bland annat till ungdomsorganisationer, kvinnoorganisationer, etniska organisationer samt till verksamhet som förebygger diskriminering och intolerans. Nu ska myndigheten vara en kunskapsmyndighet inom hela politiken för det civila samhället. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska ansvara för att det finns en samlad kunskap om det civila samhällets villkor och utveckling samt sprida denna kunskap.

Nytt domännamn och ny e-postadress

I samband med namnbytet ändrar myndighetens webbplats adress till www.mucf.se och e-post ska skickas till förnamn.efternamn@mucf.se.

Nyhetsdatum: 

2014-04-01

Viktigt material