Strategiska samarbetsprojekt

Strategiska samarbetsprojekt är ett av tre delprogram i Erasmus+ Ung och Aktiv som är EU-kommissionens program för ungdomssamarbete.

Syfte med bidraget

Aktiviteter inom denna del av Erasmus+ Ung och Aktiv ska leda till positiva och varaktiga effekter på organisationerna, deltagarna och sektorn som aktiviteterna sker inom - till exempel utbildnings- eller ungdomssektorn. Aktiviteterna ska leda till utveckling och spridning av nya metoder på lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

Det kan till exempel handla om erfarenhetsutbyte mellan tre länder för att utveckla metoder för att följa upp ungas lärande inom internationella projekt. Eller om att förbättra och modernisera organisationernas interna arbetsmiljö samt öka deras kapacitet att arbeta på internationell nivå. För deltagarna ska projekten bland annat leda till ökad kompetens och en stärkt känsla av europeisk samhörighet.

På strategisk eller politisk policynivå förväntas projekten stärka utbildning, praktik och ungdomssektorn. Erasmus+ är tänkt att vara en del av lösningen på arbetslöshet, skolavhopp och brist på demokratisk delaktighet.

Detta ingår i bidraget

Inom bidraget för strategiska samarbetsprojekt kan ni göra två aktiviteter: Strategiska partnerskap och Kapacitetsbyggande projekt.

Strategiska partnerskap

Genom Strategiska partnerskap kan organisationer samarbeta både inom en sektor och över sektorsgränserna. Till exempel kan en fritidsgård, två universitet och ett företag arbeta tillsammans. Samarbetet ska utveckla och överföra nya metoder på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå. Metoderna kan handla om alltifrån validering av kunskaper till digitala inlärningsverktyg.

Ni kan söka bidraget hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Till bidraget strategiska partnerskap.

Kapacitetsbyggande projekt

Kapacitetsbyggande projekt ska stötta samarbete och utbyte mellan programländer inom Erasmus+ och partnerländer i övriga världen. Tanken är att projekten ska stärka kvaliteten och höja statusen på arbetet inom ungdomssektorn i partnerländerna.

Projekten ska även utveckla möjligheterna för unga och personer som arbetar med unga att delta i internationella samarbeten. De ska dessutom stötta icke-formellt lärande mellan program- och partnerländer som är inriktat på unga med begränsade möjligheter.

Ni kan söka bidraget genom kontoret EACEA i Bryssel. Till bidraget kapacitetsbyggande projekt

Målgrupper

  • Ideella organisationer
  • Kommuner, regioner, myndigheter
  • Informella grupper
  • Företag - inklusive sociala företag
  • Museer och bibliotek
  • Stiftelser

Samarbetsländer

Programländer: EU:s 28 medlemsländer, Norge, Lichtenstein, Island, Turkiet, Makedonien (FYROM) Partnerländer i grannskapet: Östra Europa, södra Medelhavsområdet, västra Balkan, Ryssland. Partnerländer i övriga världen: alla andra länder.

Viktiga aspekter när vi bedömer ansökan

  • Syftet med projektet
  • Kvaliteten i projektets samtliga faser
  • Projektets effekter, uppföljning och spridning av resultaten

Erasmus+ logotyp

Viktigt material