Resultat från skolval 2014 – Europaparlamentsvalet

Nu har drygt 43 000 elever röstat i skolvalet till Europaparlamentet. I det preliminära resultatet blev de fem största partierna: Socialdemokraterna (20,6 %), Moderaterna (16,3 %), Miljöpartiet (16,1%), Feministiskt initiativ (9,9 %) och Sverigedemokraterna (9,7 %).

För de övriga partierna blev resultatet: Piratpartiet (8,3 %), Folkpartiet (6,2 %), Centerpartiet (5,2 %), Vänsterpartiet (4,6 %), Kristdemokraterna (2,2 %) och Junilistan (0,3 %). Resultaten är preliminära och förändringar kan ske.

I år var första gången som det varit möjligt för landets högstadie- och gymnasieskolor att arrangera skolval i samband med Europaparlamentsvalet. Skolvalen arrangeras lokalt av elever, eller av elever och lärare tillsammans.

Hittills har 222 skolor rapporterat in sina resultat och de visar att drygt 43 000 elever har röstat i skolvalet de senaste veckorna. Valdeltagandet var 47,1 procent. Skolvalet är också mer än att rösta och många skolor arrangerar kringaktiviteter som till exempel debatter, bokbord eller temadagar.

Skolval ger elever möjlighet att bilda sin egen politiska uppfattning, ta ställning för ett politiskt parti och samtidigt lära sig om den demokratiska processen. För en skola är det ett bra tillfälle att ta vara på den nyfikenhet och intresse som en valrörelse väcker.

– Det är glädjande att så många elever haft möjlighet att delta i skolvalet och dess kringaktiviteter under den hektiska tid som våren är för skolorna. Jag hoppas att eleverna får goda möjligheter att prata politik på olika sätt i skolorna även när det inte är valår, säger Alice Bah Kuhnke, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

– Det har varit fantastiskt att se så mycket engagemang från elever och lärare. Korridorerna har sprudlat med politiskt liv och viljan att diskutera samhällets framtid är enorm säger Oskar Wallner, ordförande för Europeiska Ungdomsparlamentet.

Projektet Skolval 2014 drivs av Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd och Europeiska Ungdomsparlamentet och samordnas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen). Skolval 2014 genomförs också i samarbete med Valmyndigheten och Skolverket. Skolvalet ska så långt som möjligt likna Europaparlamentsvalet.

www.skolval2014.se kan du hitta de preliminära resultaten för ditt län, kommun eller skola samt mer information om Skolval 2014. På www.mucf.se/valaret-2014 finns mer information om Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors uppdrag kring valåret 2014.

För mer information kontakta: Kommunikationschef Anders Hagquist, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 070-663 39 18 eller via e-post: anders.hagquist@mucf.se

Projektledare Lucas Nilsson, Skolval 2014, 0709-11 78 43 eller via e-post: press@skolval2014.se

Nyhetsdatum: 

2014-05-25

Viktigt material