Rasism och extremism

Du som arbetar mot rasism, extremism eller stödjer avhoppare är välkommen att söka bidrag från oss.

Mot rasism och intolerans

Bidrag till projekt mot rasism och liknande former av intolerans.

Vi tar emot ansökningar mellan 15 januari och 16 mars 2015.

OBS! Bidraget går inte att söka under hösten 2015.


Till bidraget mot rasism och intolerans.

Mot våldsbejakande extremism

Bidrag till verksamheter som förebygger att antidemokratiska beteenden utvecklas, att individer radikaliseras eller för att stödja individer som vill lämna våldsbejakande extremistmiljöer.
Till bidraget Värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Viktigt material