Ung idag 2012 - Utbildning och lärande

Bild: 

Ung idag 2012 - Utbildning och lärande

Kapitel: Utbildning och lärande

Att unga skaffar sig utbildning är en del i förverkligandet av de ungdomspolitiska målen om att unga ska ha tillgång till välfärd och inflytande. 14 indikatorer belyser området Utbildning och lärande och flera intressanta siffror har kommit fram. Vi kan till exempel se att 81,7 procent av eleverna i årskurs 9 nådde målen i minst 16 ämnen år 2010/11.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2012-06-17

Sidantal: 

39
0:00 kr

Relaterade publikationer

2013-06-18
0:00 kr
2012-06-18
0:00 kr
2011-06-17
0:00 kr
2010-06-15
188:68 kr
2009-06-17
188:68 kr
2008-08-28
188:68 kr
2007-08-10
136:74 kr
2006-04-05
0:00 kr

Viktigt material