Sammanfattning av rapporten Unga och våld

Bild: 

Sammanfattning av rapporten Unga och våld

Detta är en sammanfattning av de resultat som Ungdomsstyrelsen redovisat i studien Unga och våld – en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2014-02-10
0:00 kr

Viktigt material