Fokus 11 - om ungas bostadssituation

Bild: 

Fokus 11 - om ungas bostadssituation

En analys av ungas bostadssituation

Under 2000-talet har andelen unga, mellan 18 och 25 år, som bor hemma ökat med 6 procentenheter, det innebär 55 000 fler ungdomar. För dem som har flyttat hemifrån har de osäkra boendeförhållandena under samma tid ökat, fler bor exempelvis i andra och tredje hand.

I Fokus 11 gör vi en bred beskrivning av ungas bostadsförhållanden idag samt av vilka möjligheter och
hinder som möter unga när de ska etablera sig på bostadsmarknaden.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2011-12-02

Sidantal: 

251
188:68 kr

Viktigt material