Fokus 10 - om ungas inflytande

Bild: 

Fokus 10 - om ungas inflytande

Analys av ungas inflytande

I rapporten belyser vi ungas möjligheter till inflytande och delaktighet i den representativa demokratin, i familjen, i skolan, i arbetslivet och på fritiden. Vi studerar också ungas ideella engagemang, förtroendet för demokratin och känslan av att vara delaktig i samhället. Fördjupningar görs kring skillnader i inflytande bland unga i olika geografiska miljöer och vi ställer oss frågan om unga idag engagerar sig i nya former jämfört med tidigare.

Produktinformation

ISBN: 

978-91-85933-34-1

Utgivningsdatum: 

2010-12-20

Sidantal: 

458
188:68 kr

Viktigt material