Fokus 06 - om ungas kultur och fritid

Bild: 

Fokus 06 - om ungas kultur och fritid

En analys av ungas kultur och fritid

Vilka fritids- och kulturaktiviteter efterfrågas av unga och vilket utbud finns? I rapporten FOKUS 06 analyseras ungas medievanor och vilken betydelse dessa har för ungas kultur- och fritidsaktiviteter. Vi presenterar fem lokala verksamheter som har lyckats väl med att erbjuda kultur- och fritidsaktiviteter som attraherar ungdomar.

Produktinformation

ISBN: 

91-89050-77-0

Utgivningsdatum: 

2006-11-01

Sidantal: 

246
136:74 kr

Viktigt material