Här kan du läsa, ladda ned och beställa Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors publikationer. Alla våra publikationer kan laddas ned gratis. Vid beställning kan kostnad för frakt tillkomma.
Ladda ned pdf
Lägg i kundvagnen
Handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga

Handbokens syfte är att skapa förståelse för och möjliggöra utveckling av en kunskapsbaserad våldsförebyggande praktik med genusperspektiv för barn och unga i Sverige. Ambitionen har varit att samla viktig kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe.
Handboken är framtagen av Män för jämställdhet, Unizon och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

0:00 kr
Om förebyggande arbete mot sexuella kränkningar och övergrepp
0:00 kr
Nationella projektbidrag till organisationer
0:00 kr
Återrapportering av statsbidrag till ideella organisationer
0:00 kr
Internationellt utbyte och samarbete
0:00 kr
Vad får du inte skriva på internet?
0:00 kr