Projektbidrag till sex minoritetsorganisationer

Ungdomsstyrelsen beviljar 1,8 miljoner kronor till sex nationella minoritetsorganisationer för att stödja deras arbete mot diskriminering och för jämställdhet inom den egna organisationen. Två romska, en judisk, en finsk och två tornedalska organisationer delar på bidraget.

− Statligt stöd för jämställdhet/mot diskriminering inom nationella minoriteter är viktigt därför att vi behöver arbeta med de jämställdhetspolitiska målen på många olika sätt och på flera olika arenor, säger Alice Bah Kuhnke. Ungdomsstyrelsens generaldirektör.

Projekten:

  • É Romani Glinda får 249 000 kronor för att arbeta vidare och permanenta webbplatsen jamis.se som bevakar nationella minoriteters jämställdhetsarbete. Kontakt: Mia Taikon telefon 076-408 57 70.
  • Internationella klubben Vorta Drom i Helsingborg får 120 000 kronor för att öka kunskapen om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Målgruppen är främst romska tjejer och killar och äldre romer. Kontakt: Dragan Kuzhicov, telefon 070-719 15 62.
  • Judiska Församlingen i Stockholm får 555 000 kronor för att öka jämställdheten bland ortodoxa judar och för större engagemang hos kvinnor i det religiösa livet. Kontakt: Marina Burstein, telefon 08-587 858 21.
  • Svenska Tornedalingars Riksförbund/ Tornionlaaksolaiset (STR-T) får 509 000 kronor för att etablera ett forum för unga kvinnor som får stöd av äldre mentorer för att få tjejer och kvinnor delaktiga i arbete/ledningsarbete. Kontakt: Regina Veräjä, telefon 070-653 45 25.
  • Sverigefinska folkhögskolan får 243 000 kronor för att öka jämställdheten och motverka diskriminering på skolan. Målgruppen är sverigefinska män och målet att skapa en arbetsmetod och en handlingsplan. Kontakt: Eivor Olofsson, telefon 0922-688 00.
  • Tornedalsteatern/ Tornionlaaksonteatterista får 100 000 kronor för att kompetensutveckla tornedalska kvinnor för att i uppsättningar på teatern synliggöra tornedalingar ur kvinnligt perspektiv. Kontakt: Anna Kostet, telefon 070-281 95 95.

De aktuella besluten ingår i årets andra beslutsomgång för stöd till nationella minoriteters arbete mot diskriminering och för jämställdhet. Våren 2013 fördelade vi nära en miljon.

Presskontakt på Ungdomsstyrelsen är Malin Engstedt som nås via malin.engstedt@ungdomsstyrelsen.se eller via mobiltelefon 070-663 39 18.

Nyhetsdatum: 

2013-12-17

Viktigt material