Press

Vår pressekreterare hjälper dig som är journalist att hitta rätt person att prata med eller intervjua.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Du som vill kan prenumerera på våra pressmeddelanden via e-post. Genom att anmäla dig samtycker du till att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor behandlar uppgifterna i ett prenumerationsregister. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Registrera din e-postadress för att få våra pressmeddelanden via e-post.

Pressmeddelanden

(2013-06-14)

Ungas arbetsmarknad, liksom civilsamhället, står i fokus när Ungdomsstyrelsen arrangerar fem seminarier i Almedalen.

(2013-06-04)

Ungdomsstyrelsen beviljar 34,4 miljoner kronor till projektbidrag för organisationer i civilsamhället.

(2013-05-23)

I dag utsåg regeringen Alice Bah Kuhnke till Ungdomsstyrelsens gd och chef. Hon tillträder den 1 september 2013.

(2013-05-23)

Om bidrag till föreningen Megafon.

(2013-05-08)

Ungdomsstyrelsen har lämnat rapporten Dialog, självständighet och långsiktiga förutsättningar till regeringen.

(2013-04-24)

Unik konferens om maskulinitet och våld. Ett syfte är att uppmärksamma beslutsfattares ansvar och våldsförebyggande insatser ur ett genusperspektiv gentemot unga män.

(2013-04-16)

Vi har lämnat en rapport till regeringen som beskriver hur engagemangsguider entusiasmerar människor, som inte själva söker upp föreningslivet, att engagera sig på olika sätt.

(2013-04-15)

Vi ska fördela forskningsstöd för att finansiera studier om civilsamhället. Det handlar om 2,5 miljoner.

(2013-04-05)

Vår konferensturné handlar i år om att vara ung med funktionsnedsättning och hur idéburna organisationer och offentlig sektor kan samverka inom området.

(2013-04-04)

Ungdomsstyrelsen fördelar 11 miljoner i bidrag till 70 projekt inom EU:s ungdomsprogram Ung och Aktiv i Europa.

Sidor

Viktigt material