Pengar att söka för nya och påbörjade överenskommelser

Ungdomsstyrelsen fördelar 2,43 miljoner kronor för att stödja nya och påbörjade lokala och regionala överenskommelser.

Ungdomsstyrelsen har fått regeringens uppdrag att fördela 2,43 miljoner kronor för att stödja nya och påbörjade lokala och regionala överenskommelser. Stödet ska initiera eller förstärka parternas dialog med utgångspunkt i den nationella Överenskommelsen inom det sociala området.

– Vi är glada att kunna stödja denna form av samverkan. Lokala och regionala överenskommelser lägger grunden för ett partnerskap och för spelreglerna mellan ideell och offentlig sektor. De betyder mycket för att skapa klarhet och underlätta för båda parter att kunna bidra och göra det var och en är bäst på, säger Ungdomsstyrelsens generaldirektör Alice Bah Kuhnke.

Bidraget ska gå till idéburna organisationer med lokal förankring. De ska tillsammans med kommuner, landsting eller regioner planera eller redan vara i gång med lokala eller regionala överenskommelser inom det sociala området.

Lokala och regionala överenskommelser finns i hela Sverige, till exempel mellan de lokala och regionala idéburna organisationerna och Region Skåne, Örebro kommun och Uppsala kommun.

Sista ansökningsdag för bidraget är 23 april.

För mer information kontakta Malin Engstedt.

Nyhetsdatum: 

2014-02-25

Viktigt material