MUCF i Almedalen

I år arrangerar vi flera seminarier under Almedalsveckan. Kom och lär dig mer om om bland annat jämställdhet, förstagångsväljare eller om unga som varken arbetar eller studerar.

Seminarier måndag 30:e juni

Sociala entreprenörer - i gränslandet mellan civilsamhälle och marknad

Tid: 08:00-09:00

Plats: Gotlands museum, Sävesalen, Mellangatan 19

Eldsjälar och sociala entreprenörer bidrar med mycket gott till samhället. Men hur ser villkoren ut för organisationer som verkar i gränslandet mellan civilsamhälle och marknad? Möt tre spännande aktörer som valt olika former för att förverkliga sina idéer. En ny studie på temat presenteras också.

Medverkande: Hannah Pettersson, generalsekreterare, Mattecentrum. Karl Lindqvist, grundare, Stiftelsen Polstjärna. Mohamud Osman, Mitt Liv AB. Alice Bah Kuhnke, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

I huvudet på en förstagångsväljare

Tid: 09:15-10:15

Plats: Gotlands museum, Sävesalen, Mellangatan 19

På seminariet tecknas en bild av den generation, född på 1990-talet som röstar för första gången i årets val. Särskilt fokus riktas mot ungas attityder till politik, samhällsengagemang och medborgarskap och presentationen utgår från en ny undersökning av attityderna och värderingarna hos 6000 unga.

Medverkande: Daniel Wohlgemuth, analytiker, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Tiina Ekman, analytiker, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Alice Bah Kuhnke, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Tillväxt: Mirakelkur mot ungdomsarbetslöshet

Tid: 10:30-11:40

Plats: Gotlands museum, Sävesalen, Mellangatan 19

Drygt 8 % av de unga varken arbetar eller studerar, med stora samhällskostnader som följd. Är en regional tillväxt möjlig med en alltför hög ungdomsarbetslöshet? Hur kan EU:s strukturfonder och näringslivets aktörer bidra till sänkt ungdomsarbetslöshet och samtidigt en ökad regional tillväxt?

Medverkande: Åsa Lindh, generaldirektör, Svenska ESF-rådet. Joacim Lindgren, vd, Sörmlands Sparbank. Susanne Zander, projektkoordinator, Temagruppen Unga i arbetslivet. Kristina Ersson, moderator/chef, Arbetsförmedlingen på Gotland.

Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Europeiska socialfondens Temagrupp Unga i arbetslivet

Hopplösa fall eller fallerande skola? Samtal om en skola utan avhopp

Tid: 12:00-13:30

Plats: Gotlands museum, Sävesalen, Mellangatan 19

Välkommen till rundabordssamtal om orsakerna bakom skolavhoppen och verktygen som kan reparera den svenska skolan. Möt avhopparna, debattera med politikerna och hjälp till att skapa en skola för alla. Seminariet är en del av seminarieserien Skola utan avhopp som Temagruppen Unga i arbetslivet arrangerar tillsammans med UR. #skolautanavhopp

Arrangör: Europeiska socialfondens Temagrupp Unga i arbetslivet och UR

Hur skapar Sveriges nya ungdomspolitik goda levnadsvillkor för alla?

Tid: 14:00-15:15

Plats: Gotlands museum, Sävesalen, Mellangatan 19

Levnadsvillkoren för unga är i många avseenden problematiska. Många har svårt att få jobb. Nyligen fastställde Riksdagen nya ungdomspolitiska mål: Unga ska ha makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Hur får alla unga samma chans, oavsett adress eller vilka föräldrar de har?

Medverkande: Alice Bah Kunkhe, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Mikael Sjöberg, generaldirektör, Arbetsförmedlingen. Inger Ashing, ordförande, Rädda Barnen. Felix König, ordförande, LSU. Nabila Abdul Fattah, debattör/ungdomsarbetare, Fryshuset.

Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Europeiska socialfondens Temagrupp Unga i arbetslivet

På spaning efter en skola utan avhopp

Tid: 15:30-16:45 

Plats: Gotlands museum, Sävesalen, Mellangatan 19

Nästan 25 procent av Sveriges gymnasieelever klarar inte examenskraven. Hur ser den skola ut där inga elever hoppar av? I klassisk spanar-anda möter du en panel med fem ovanligt skarpsynta personligheter som presenterar just sin vision av framtidens skola där ingen elev lämnar utan slutbetyg. Seminariet är en del av seminarieserien Skola utan avhopp som Temagruppen Unga i arbetslivet arrangerar tillsammans med UR. #skolautanavhopp

Medverkande: Johanna Koljonen, moderator. Alice Bah Kuhnke, generaldirektör, MUCF. Erik Fichtelius, vd, UR. Mimmi Garpebring, ordförande, Sveriges elevråd – SVEA. Lars Benon, rektor, Botkyrka. Joanna Halvardsson, journalist/föreläsare.

Arrangör: Europeiska socialfondens Temagrupp Unga i arbetslivet och UR

 

Seminarier onsdag 2 juli

Metodverkstad, så sänks ungdomsarbetslösheten

Tid: 13:00-18:00

Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Nästan en av tio unga har varken arbetat eller studerat under det senaste året. Dessa unga står allra längst ifrån arbetsmarknaden. Runt om i landet finns projekt och verksamheter som tar det extra steget för att bryta utvecklingen. Möt eldsjälarna i Temagruppen Unga i arbetslivets metodverkstad.

Arrangör: Europeiska socialfondens Temagrupp Unga i arbetslivet

En knuff i rätt riktning - så hjälper vi unga längst ifrån arbetsmarknaden

Tid: 13:45-14:20

Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Många unga vittnar om hur de fallit mellan stolarna på grund av regelverk och bristande samverkan. Cassandra Nilsson berättar om sina erfarenheter som ung arbetslös och hur kontakten med Navigatorcentrum i Östersund hjälpte henne att påbörja resan mot sitt mål; att starta en egen fjällstation.

Medverkande: Cassandra Nilsson, Nordanfjäll. Camilla Jorderud, Nordanfjäll Plug In-gruppen på Navigatorcentrum i Östersund. Ewa Westman Magnusson, Regionförbundet Jämtland.

Arrangör: Europeiska socialfondens Temagrupp Unga i arbetslivet

Från analfabet till gymnasiebehörig på 2 år

Tid:  14:40-15:15

Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Svårigheterna att komma in på arbetsmarknaden kan skilja sig mycket åt. Plug In Bergs kommun arbetar med elever på IM med fokus på språkintroduktion. Samir Noori berättar om sin väg från analfabet till gymnasiebehörig på 2 år.

Medverkande: Katarina Danielsson, Fjällgymnasiet i Berg. Samir Noori, Fjällgymnasiet i Berg. Ewa Westman Magnusson, Regionförbundet Jämtland. Johanna Bogfors, Åre Gymnasieskola.

Arrangör: Europeiska socialfondens Temagrupp Unga i arbetslivet

Sociala företag – vägen till jobb för unga?

Tid: 16:20-16:55

Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Arbetsintegrerande sociala företag finns bara i omkring var tredje av landets kommuner. I dessa företag är endast cirka 5 procent av de anställda mellan 15-24 år. Är dessa företag en underutnyttjad resurs för att hjälpa unga långt ifrån arbetsmarknaden närmare arbete eller studier?

Medverkande: Hanna Berg, Mellanmålet. Morgan Eriksson, Miljöverkstan Merkurius. Ragnar Andersson, Temagruppen Entreprenörskap och Företagande KFO.

Arrangör: Europeiska socialfondens Temagrupp Unga i arbetslivet

 

Seminarier torsdag 3 juli

Sviker Sverige? Debatt om en skola utan avhopp

Tid: 08:15-09:45

Plats: Frälsningsarmén, Krukmakarens hus, Mellangatan 21

Nästan 25 procent av Sveriges gymnasieelever klarar inte examenskraven. 15 procent av eleverna får streck i ett eller flera ämnen. De sista 10 procenten är avhopparna. Politikerdebatt om framtidens skola. Seminariet är en del av seminarieserien Skola utan avhopp som Temagruppen Unga i arbetslivet arrangerar tillsammans med UR. #skolautanavhopp

Medverkande: Johanna Koljonen, moderator. Tina Acketoft, riksdagsledamot, (FP). Louise Malmström, riksdagsledamot, (S). Mimmi Garpebring, ordförande, Sveriges elevråd – SVEA. Maria Stockhaus, ordförande för utbildningsberedningen, SKL. Helena Linge, 2:e vice förbundsordförande, Lärarnas riksförbund.

Arrangör: Europeiska socialfondens Temagrupp Unga i arbetslivet och UR

Jag, skolan och politiken - hur kan unga diskutera politik i skolan?

Tid: 11-12

Plats: Klosterbrunnsgatan 3 i LSU:s trädgård.

Medverkande: Wilmer Wallin, elevkårsordförande, Globala gymnasiet. Anna Nordström, styrelseledamot, LSU. Fredrik Söderquist, adjunkt Programsamordnare för Retorikkonsultprogrammet, Södertörns högskola. Alice Bah Kuhnke, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Ann-Charlotte Eriksson, första vice ordförande, Lärarförbundet. Mattias Hallberg, ordförande, Sveriges Elevkårer.

Arrangör: Skolval 2014, Sveriges Elevkårer

 

Andras seminarier/samtal som vi deltar i

Folkrörelserna i orten – förändras eller dö?

Tid: 30/6 2014, 11:30-12:50

Plats: Hästgatan 1, innergården

Ung, arbetslös och utanför

Dag: 30/6 2014 15:00-15:45
Plats: Best Western Strand Hotel, Bryggarsalen, Mellangatan 54

Vägen för ungdomar från utanförskap till delaktighet

Tid: 1/7 2014, 08:15 - 09:45

Plats: Donnerska huset, Donners plats 1

Arbetsmarknad i balans - hur hittar rätt person rätt plats i arbetslivet?

Tid: 1/7 2014, 13:00-14:00

Plats: Hästgatan 9

Generation Förlorare. Kan vi vända trenden eller måste våra barn få det sämre?

Tid: 1/7 2014, 14:00-15:15

Plats: Donnerska huset, Donners plats 1 , "Aulan"

Berättelser från verkligheten, om ungdomar och arbetsmarknaden

Dag: 2/7 2014 10:30 - 11:00
Plats: H10, Hästgatan 10A

Hur når vi unga idag och imorgon?

Tid: 2/7 2014, 11:00-12:00

Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 , "Teatern"

Ja må hen leva – en spaning om framtidens jämställdhet

Tid: 2/7 2014, 15:30-17:00

Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan

Tro som politisk kraft

Tid: 2/7 2014, 20:00-21:30

Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43, "Klubb Existens"

Barndomstolen - makthavare grillas av ungdomar om barns villkor i Sverige

Tid: 3/7 2014, 10:30-11:30

Plats: Terrassen, restaurang, Hamnplan 5, "Ljusgården"

Nationella minoriteters forum

Tid: 4/7 2014, klockan 10–12

Plats: Ideella Trädgården, Birgers gränd 7, Visby

Nyhetsdatum: 

2014-06-23

Viktigt material