Mer internationellt utbyte i nya Erasmus+

Den 1 januari går startskottet för Erasmus+, EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott för åren 2014–2020. Programmet kommer att ge fyra miljoner personer i Europa möjlighet att studera, praktisera, arbeta eller volontärarbeta utomlands under de kommande sju åren.

Erasmus+ vänder sig till organisationer inom hela utbildnings- och ungdomsområdet som kan söka medel för internationella utbyten och samarbeten. Förskolor, skolor, universitet, yrkes- och vuxenutbildningar och ungdomsorganisationer med flera kan söka medel. Programmet ersätter sju gamla program och har en strategisk inriktning.

Syftet med Erasmus+ är att bidra till att lösa de problem Europa står inför när det gäller utbildning och arbetsmarknad, till exempel den höga ungdomsarbetslösheten och andelen unga som hoppar av skolan i förtid. Genom att samarbeta över landsgränser och sektorsgränser kan länderna hitta nya lösningar. När studenter och ungdomar kan studera, praktisera eller göra volontärtjänst i andra länder skapas nya möjligheter inom både utbildning och arbetsliv.

I Sverige har Ungdomsstyrelsen och Universitets- och högskolerådet utsetts till programkontor.

– Jag är väldigt glad att Ungdomsstyrelsen har fått förtroendet att ansvara för ungdomsdelen av EU:s nya program Erasmus+ som dessutom stödjer ungas utbildning och praktik. Sverige är ett litet land i ett stort Europa och vi har allt att vinna på att integreras, utbyta erfarenheter och sprida våra goda idéer och ta emot andras, säger Alice Bah Kuhnke, Ungdomsstyrelsens generaldirektör.

– Vi vet att internationellt utbyte och samarbete stärker kvaliteten inom svensk utbildning och jag vill verkligen uppmuntra alla inom utbildningsområdet att undersöka de möjligheter till stöd och finansiering som finns både inom Erasmus+ och andra program. Just Erasmus+ är ett generöst program som jag välkomnar och som vi i Sverige kan få stor nytta av, säger Ulf Melin, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet.

Presskontakt på Ungdomsstyrelsen är Malin Engstedt som nås via malin.engstedt@ungdomsstyrelsen.se eller via mobiltelefon 070-663 39 18.
Presskontakt hos Universitets- och högskolerådet är Cecilia Parkert som nås via cecilia.parkert@uhr.se eller via mobiltelefon 070-263 95 52.

Nyhetsdatum: 

2013-12-19

Viktigt material