Högskoleutbildning: Unga, maskulinitet och våld

Våld är en del av unga killar och tjejers verklighet och Ungdomsstyrelsen har uppdraget att förebygga det. 2014 startar därför andra omgången av Unga, maskulinitet och våld som ger 7,5 högskolepoäng och riktar sig till yrkesverksamma inom skola, socialtjänst eller fritidsverksamhet som kan söka senast 10 mars. Föreläsarna är experter inom maskulinitets-forskning, kriminologi, psykologi och sexualupplysning.

Unga är kraftigt överrepresenterande som offer för våld och det är framförallt unga killar som utövar det. 87 procent av de unga i åldern 16-25 år känner förväntningar på hur de ska vara som kille eller tjej. Samtidigt är det framförallt killarna som upplever att det är viktigt att tjejer är kvinnliga och killar manliga. Ungdomsstyrelsen har tidigare visat att risken för att ha utövat en våldsam eller kränkande handling ökar för dem som instämmer både i påståenden om stereotypa könsroller och i stereotypa påståenden om maskulinitet och femininitet.

− Utbildningen ingår i kunskapsuppdraget kring jämställdhet, maskulinitet och våld som regeringen gav oss 2011. I dag saknas ett strukturerat våldsförebyggande arbete på nationell nivå. Yrkesverksamma som möter unga efterfrågar ökad kunskap och bra metoder. Vi måste våga prata och lära oss om att bakom rubriker om sexuella övergrepp, politiskt motiverade attacker, läktarvåld och upplopp i olika stadsdelar finns framförallt unga killar, säger Alice Bah Kuhnke, Ungdomsstyrelsens generaldirektör.

Uppdraget handlar bland annat om att de som arbetar våldsförebyggande behöver veta mer om kopplingen mellan maskulinitet och våld. Jämställdhet bidrar till att förebygga våld men detta perspektiv saknas ofta i de metoder som används. Istället för att bara se killarna som ett problem behöver vi fokusera på att även se dem som en resurs i det våldsförebyggande arbetet.

Utbildningen genomförs 2014 i Göteborg, Helsingborg, Stockholm och Umeå och består av tre delar:

  • Grundläggande: våldets mekanismer, våld bland unga och maskulinitetsteorier.
  • Fördjupande: hbtq och hatbrott, hedersrelaterad maskulinitet, kollektiva våldsuttryck och sexuellt våld.
  • Förebyggande: universell, selektiv och indikativ prevention, internationella erfarenheter, våldsförebyggande insatser och metodverkstad.

Unga, maskulinitet och våld arrangeras tillsammans med Linköpings universitet med processledare från Män för Jämställdhet och Amphi produktion.

För mer information kontakta Malin Engstedt på telefon 070-663 39 18 eller via malin.engstedt@ungdomsstyrelsen.se.

Nyhetsdatum: 

2014-01-30

Viktigt material