EU:s nya ungdomsprogram beslutat av Europeiska ministerrådet

Den 3 december antog Europeiska ministerrådet Erasmus+ - EU:s nya program för ungdom, utbildning och idrott. Erasmus+ startar 1 januari 2014, och kommer att ge fyra miljoner personer möjlighet att studera, praktisera, arbeta eller volontärarbeta utomlands under de kommande sju åren.

Erasmus+ är EU:s nya bidragsprogram för utbildning, ungdom och idrott för åren 2014 till 2020. Programmet vänder sig till organisationer och individer inom hela utbildnings- och ungdomsområdet, till exempel ungdomsorganisationer, kommunala verksamheter och i vissa fall näringslivet. Erasmus+ ersätter nuvarande EU-programmen Ung och Aktiv i Europa, Erasmus Mundus, Tempus och Programmet för livslångt lärande.

Nyhetsdatum: 

2013-12-03

Viktigt material