Conference Registration

Registration for Strategier för utveckling av lokal ungdomspolitik in Kalmar, 2011-09-28 to 2012-05-31

The conference has already ended.

Kursen behandlar ungdomspolitik ur ett idéhistoriskt perspektiv och tar upp europeisk och nationell ungdomspolitik samt hur politiken på dessa nivåer påverkar och påverkas av regional och lokal inverkan. 7,5 högskolepoäng.