Bidrag till kvinnors organisering

Bidraget ska hjälpa kvinnoorganisationer att organisera sig för att bevaka sina rättigheter och driva sina krav. Det ska stödja kvinnor att delta i den demokratiska processen och i samhället.

Ansökningstider

Nästa ansökningsomgång startar under våren 2015 och sista ansökningsdag är 1 oktober 2015.

Ni kan söka bidraget

  • Föreningar där minst 75 procent av medlemmarna är kvinnor.
  • Riksorganisationer och samarbetsorganisationer med minst 75 procent medlemsföreningar eller medlemsorganisationer med minst 75 procent kvinnliga medlemmar.
  • Organisationer där mindre än 75 procent av medlemmarna är kvinnor kan söka om de har en sammanslutning där alla medlemmar är kvinnor. Organisationen kan i så fall söka för sammanslutningens räkning.

Organisationerna ska vara demokratiskt uppbyggda, följa demokratins idéer och leva upp till villkoren som beskrivs i bidragets förordning. Enligt regeringens förordning går det inte att överklaga myndighetens beslut om bidrag.

Det här kan bidraget gå till

Bidraget kan till exempel gå till kostnader för opinionsbildande verksamhet, kansli, administration eller anställda.

Bidragets storlek

Bidragets storlek beror på hur mycket pengar som finns att dela ut och hur många som söker bidraget. År 2015 delades 20,9 miljoner kronor ut i bidrag till 58 kvinnoorganisationer.

Viktigt material