Bidrag till hbtq-organisationer

Vi ger bidrag till organisationer som arbetar med att stärka ställningen i samhället för homo- och bisexuella, transpersoner och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.

Ansökningstider

Nästa ansökningsomgång startar under våren 2015 och sista ansökningsdag är 1 oktober 2015.

Ni kan söka bidraget

Riksorganisationer och mindre organisationer för hbtq-personer.

Organisationerna ska vara demokratiskt uppbyggda, följa demokratins idéer och leva upp till villkoren som beskrivs i bidragets förordning. Enligt regeringens förordning går det inte att överklaga myndighetens beslut om bidrag.

Det här kan bidraget gå till

Bidraget kan gå till löpande verksamhet, till exempel till kostnader för kansli, administration eller anställda.

Bidragets storlek

Bidragets storlek beror på hur mycket pengar som finns att dela ut och hur många som söker bidrag. År 2015 delades omkring 7,3 miljoner kronor ut i bidrag till 7 hbtq-organisationer.

Viktigt material