Bidrag till etniska organisationer

Etniska organisationer som arbetar med språk, kultur, identitet och delaktighet i samhället kan få bidrag från oss.

Ansökningstider

Nästa ansökningsomgång startar under våren 2015 och sista ansökningsdag är 1 oktober 2015.

Ni kan söka bidrag

Etniska organisationer och paraplyorganisationer för etniska organisationer.

Organisationerna ska vara demokratiskt uppbyggda, följa demokratins idéer och leva upp till villkoren som beskrivs i bidragets förordning. Enligt regeringens förordning går det inte att överklaga myndighetens beslut om bidrag.

Det här kan bidraget gå till

Bidraget kan gå till löpande verksamhet, till exempel till kostnader för kansli, administration eller anställda.

Bidragets storlek

Bidraget beror på hur mycket pengar som finns att dela ut och hur många som söker bidraget. År 2015 delades nära 19 miljoner kronor ut i bidrag till 56 etniska organisationer.

Viktigt material