Bidrag till barn- och ungdomsorganisationer

Bidrag till barn- och ungdomsorganisationer för att skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället.

Ansökningstider

Nästa ansökningsomgång startar under våren 2015 och sista ansökningsdag är 1 september 2015.

Ni kan söka bidrag

Barn- och ungdomsorganisationer.

Organisationerna ska vara demokratiskt uppbyggda, följa demokratins idéer och leva upp till villkoren som beskrivs i bidragets förordning. Enligt regeringens förordning går det inte att överklaga myndighetens beslut om bidrag.

Det här kan bidraget gå till

Bidraget kan gå till löpande verksamhet, till exempel till kostnader för kansli, administration eller anställda.

Bidragets storlek

Bidraget varierar beroende på hur mycket pengar som finns att dela ut och hur många som söker det. År 2015 delades 212 miljoner kronor ut i bidrag till 106 barn- och ungdomsorganisationer.

Viktigt material