Beslut om organisationsbidrag för 2014

Nu har Ungdomsstyrelsen fattat beslut om vilka organisationer som i år får bidrag för att driva organisation. Det gäller barn- och ungdomsorganisationer, kvinnoorganisationer, etniska organisationer och organisationer för homo- och bisexuella, transpersoner och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.

Vill ni ha mer information om bidragen kontakta Ungdomsstyrelsen, antingen på
e-post: organisationsbidrag@ungdomsstyrelsen.se,
eller på telefon: 08-41 05 18 10.

Nyhetsdatum: 

2014-01-17

Viktigt material