Arbete

Ett jobb kan förändra livet. Det gäller både ungdomar och personer som är nya i Sverige.

Yrkesinriktat mentorskap

Myndigheten har lämnat bidrag till mentorsprojekt för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden eller som företagare. Bidraget går inte längre att söka.
Till bidraget för yrkesinriktat mentorskap.

Viktigt material