Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor

Idag diskuterar regering och riksdag förslag till ny ungdomspolitik.

Regeringen föreslår att riksdagen ska godkänna ett nytt mål för alla statliga beslut och insatser som rör ungdomar mellan 13 och 25 år. Målet är att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Nyhetsdatum: 

2014-06-17

Viktigt material