Alice Bah Kuhnke blir kultur- och demokratiminister

Alice Bah Kuhnke blir kultur- och demokratiminister och slutar som generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Eva Theisz är ställföreträdande generaldirektör för myndigheten från och med idag.

Eva Theisz är ställföreträdande generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor från och med idag. Eva Theisz är sedan tidigare avdelningschef för avdelningen för stöd och samverkan.

Alice Bah Kuhnke började som generaldirektör på Ungdomsstyrelsen den 1 september 2013. Myndigheten bytte i våras namn till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Nyhetsdatum: 

2014-10-03

Viktigt material