Aktuellt

1,4 miljoner kronor till tre projekt som ska arbeta för att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin.

1 350 000 kronor till fem projekt för hälsofrämjande insatser riktade till romer.

MUCF har beviljat organisationsbidrag på 258,5 miljoner kr till 227 barn- och ungdomsorganisationer, kvinnoorganisationer, etniska organisationer och HBTQ-organisationer.

MUCF har beslutat om ett statsbidrag på 11,5 miljoner kronor till 16 antidiskrimineringsbyråer.

– Det är inspirerande att se att så många väljer att arbeta med mänskliga rättigheter och aktivism, säger Eva Theisz, vikarierande generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Vi är också glada att se innovativa metoder för att stötta ungas entreprenörskap och projekt som vill jobba med unga med begränsade möjligheter.

Några projekt som får bidrag:

Sex organisationer får 1 050 000 kronor för hälsofrämjande insatser till romer.

Unga är allt mindre aktiva i föreningar och de som börjar tidigt slutar också tidigt. Det visar rapporten Fokus 14 om ungas fritid och organisering.

Under jul och nyår har vi begränsade öppettider i receptionen.

Våldsprevention har länge varit ett underutvecklat område i Sverige, nu är det dags att flytta fram positionerna.

Regeringen har utsett Eva Theisz till vikarierande generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Sidor

Viktigt material