55 organisationer får projektbidrag

Ungdomsstyrelsen har beslutat om 27 miljoner kronor till 55 organisationer inom civilsamhället som verkar för att öka jämställdheten och kvinnors och ungdomars möjlighet till organisering och inflytande i samhället. De handlar också om verksamhet för att minska rasism och andra former av intolerans eller mot våldsbejakande extremism och stöd till avhoppare.

De aktuella besluten ingår i årets andra beslutsomgång för projektstöd. Vid den första omgången beviljade Ungdomsstyrelsen 34 miljoner kronor till 65 organisationer. Den här gången får en rad organisationer, som medverkar på Nordiskt Forum i Malmö i juni 2014, del av bidragen. Nordiskt Forum ska skapa tydliga krav och uppmaningar till Nordens regeringar och politiker kring kvinnor och jämställdhet.

Några intressanta exempel på organisationer som får bidrag:

Interfem Interfem får bidrag för att förebygga rasism och sexism på fackförbunds arbetsplatser och för att stärka kvinnors och transpersoners roll och inflytande inom fackförenings- rörelsen. Projektet genomförs i Uppsala, Stockholm och Norrköping i samverkan med olika fackförbund.
Kontakt: Alejandra Ganem-Cuenca, telefon: 072-32 78 732.

Seriefrämjandet får projektbidrag för att inspirera ungdomar att skapa serieböcker mot rasism. Den huvudsakliga målgruppen är ungdomar (13–19 år) med invandrarbakgrund, papperslösa och förortsbor. Projektet genomförs i Malmö, Göteborg, Stockholm och Sjöbo.
Kontakt: Fredrik Strömberg, Seriefrämjandet, telefon: 070-449 17 69.

Feministiskt perspektiv får bidrag för att arbeta mot hot och hat mot kvinnor och feministiska journalister i redaktionsmiljöer. Projektet genomförs i Stockholm, Göteborg och på Nordiskt Forum i Malmö.
Kontakt: Anna-Klara Bratt, telefon: 070-772 17 52.

Somaliska Freds- och Skiljedomsföreningen får bidrag för att organisera somaliska tjejer kring idrott, hälsa och föreningskunskap. Huvudmålgrupp är somaliska tjejer i Rosengård, Sofielund och Fosie 13–16 år. Projektet genomförs i Malmö med fokus på Rosengård.
Kontakt: Hashim Abdikarem, telefon: 0760-87 74 20

Presskontakt på Ungdomsstyrelsen är Malin Engstedt som nås via e-post: malin.engstedt@ungdomsstyrelsen.se eller mobiltelefon: 070-663 39 18.

Nyhetsdatum: 

2013-12-02

Viktigt material