24 kommuner får ökad kunskap om ungas villkor

I år undersöker 24 kommuner hur unga upplever sin hälsa, skolan och möjligheten att få jobb och inflytande i den egna kommunen. Ungdomsstyrelsen stödjer kommuner som vill få ökad kunskap genom ungdomsenkäten Lupp®.

Omkring hälften av landets kommuner har någon gång använt Luppenkäten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som Ungdomsstyrelsen har utvecklat. I år genomför nio kommuner Lupp för första gången medan 15 använder den på nytt.

– Jag ser det som ett tecken på framtidstro när 24 kommuner vill ta reda på mer om ungas åsikter och erfarenheter innan de fattar beslut som rör ungas levnadsvillkor. Det är också ett sätt att bygga förtroende, säger Alice Bah Kuhnke, Ungdomsstyrelsens generaldirektör.

Luppenkäten som är gratis att använda vänder sig till utvalda årskurser på högstadiet och gymnasiet samt till unga i åldern 19–25 år. Kommunen väljer själv vilka årskurser och åldersgrupper som får delta.

Frågorna i enkäten handlar om allt från synen på inflytande och demokrati i kommunen till hur unga ser på arbetsmarknaden och hur de tänker kring sitt framtida boende. Kommunen kan använda svaren som underlag för att utveckla sin verksamhet och för att förbättra ungas villkor. Om den genomförs regelbundet kan den användas när kommunen följer upp sina beslut. Det går också att jämföra resultaten mellan olika kommuner.

Luppkommuner 2014

Bengtsfors, Boden, Borås, Burlöv, Dals-Ed, Falun, Gagnef, Hedemora, Hylte, Karlstad, Landskrona, Ludvika, Luleå, Lycksele, Motala, Sotenäs, Strömstad, Sölvesborg, Tanum, Tingsryd, Uppvidinge, Östhammar, Övertorneå samt Trollhättans stad.

Nyhetsdatum: 

2014-02-26

Viktigt material