213 organisationer får bidrag 2014

Nu har Ungdomsstyrelsen beslutat om organisationsbidrag med cirka 258,5 miljoner till barn- och- ungdomsorganisationer, kvinnors organisering, etniska organisationer och organisationer för homo- och bisexuella, transpersoner och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck. Ansökningarna har minskat något från alla bidragsformer utom från organisationerna inom hbtq-området där de har ökat. Stödet inom hbtq-området utökas dessutom i år med en miljon kronor jämfört med 2013.

– Sveriges riksdag och regering har sedan länge beslutat att statsbidrag till organisationer i det civila samhället är en viktig del i att bygga och upprätthålla vår demokrati. Ungdomsstyrelsen har i år handlagt över 250 ansökningar utifrån de regelverk som gäller för organisationsbidrag. Nu har vi kommit i mål och kan meddela hur statsbidragen fördelas, säger Fredrik Wikström, chef för enheten för organisationsstöd.

Här följer exempel på hur några organisationer använder bidrag i sin verksamhet:

  • Studentradion i Sverige, SRS, är en barn- och ungdomsorganisation som fått organisationsbidrag sedan 2012. Bidraget har gett ökade möjligheter för medlemmarna att delta i års- och stormöten. Styrelsearbetet har förenklats och den centrala organisationen har utvecklats. Nationella träffar har lett till bättre samarbete och ökat kunskapsutbyte kring tekniska, föreningsrelaterade och redaktionella frågor.
  • Kinesiska Riksförbundet i Sverige, KRS, är en etnisk organisation som fått organisationsbidrag sedan 2011. Tack vare organisationsbidraget har föreningen arrangerat sex stora evenemang med sammanlagt över 1 000 deltagare. De finns också representerade i fora på nationell nivå och har deltagit i flera sammanträden om samhällsfrågor, kultur och utbildning. Bidraget har gett medlemmarna möjlighet till informationsutbyte och samhällsintegration.
  • Forum - Kvinnor och Funktionshinder, FQ, har fått organisationsbidrag sedan 2008. Bidraget har stärkt det ideella arbetet och underlättat ny verksamhet. Tack vare stödet har FQ kunnat verka inom Sveriges Kvinnolobby som till exempel har påverkat Nordiskt Kvinnoforum 2014 i Malmö att bli tillgängligt och användbart för alla kvinnor. Syftet med arbetet inför Nordiskt Kvinnoforum har bland annat varit att synliggöra kvinnor med funktionsnedsättning inom jämställdhetspolitiken.
  • Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, RFSL, har fått organisationsbidrag sedan 2008. RFSL har med dess hjälp till exempel drivit Mervärt-projektet för att öka kompetensen hos brandmän och väktare Projektet har också fått stöd av Europeiska socialfonden. RFSL har också kunnat påverka politiskt, något som bland annat har lett till att lagen ändrats så att personer som vill byta juridiskt kön inte längre tvingas att sterilisera sig.

För mer information kontakta Malin Engstedt, pressekreterare,
telefon: 070-663 39 18
e-post: malin.engstedt@ungdomsstyrelsen.se.

Nyhetsdatum: 

2014-01-17

Viktigt material