13,5 miljoner i Ung & Aktivs sista omgång

Ungdomsstyrelsen har fördelat omkring 13,5 miljoner kronor till 70 projekt inom EU:s ungdomsprogram Ung & Aktiv i Europa vars mål är att ge unga människor internationella erfarenheter och öka deras samhällsengagemang. Ung & Aktiv ersätts från och med årsskiftet av det nya EU-programmet Erasmus+.

– Det är inspirerande att vi har valt ut så många bra projekt i den sista omgången av Ung & Aktiv. Flera är inriktade på aktiviteter relaterade till Supervalåret 2014 och många fokuserar glädjande nog på demokratifrågor, säger Alice Bah Kuhnke, Ungdomsstyrelsens generaldirektör.

Några projekt som får bidrag:

  • Bnei Akiva Stockholm samlar judiska ungdomar från Norden för att bygga en ny generation ledare. För första gången bjuds en estnisk judisk organisation in som partner.
  • 1200 Kvadrat Ungdomenshus, Västra Frölunda, samlar ungdomar från Norden, Slovenien, Portugal, Malta och Ungern i Göteborg med fokus på hälsa.
  • Nerikes Internationella Förening, Kumla, samlar paraplyorganisationer för invandrarföreningar från Belgien, Storbritannien och Tyskland för att bland annat diskutera arrangerade äktenskap.
  • Victoria Backman, Visby, arrangerar kulturfestival i Fårösund på norra Gotland med unga deltagare som själva ska dokumentera och utvärdera.
  • Amanda Romare, Grevie, fortsätter sitt webbaserade projekt kring ängeln Gabriel Klint för att förebygga självmord bland unga.
  • Global Utmaning, Stockholm, samarbetar med aktörer i Aten och på Balkan för att stimulera mobilitet för att bryta arbetslöshet framför allt i Grekland.
  • International World Youth Organization, Västra Frölunda, samarbetar med organisationer i Sverige, Litauen och Bulgarien med inriktning bland annat på EU-valet 2014 och ungdomars engagemang.
  • Projector, Växjö, sänder en volontär till Women´s Resource Centre i Armenien för att arbeta med MR-frågor, sexuell och reproduktiv hälsa och kvinnors roll i fredsarbetet.
  • Kumulus, Kalmar, skapar en plattform för unga och beslutsfattare att fysiskt mötas och diskutera i en öppen atmosfär.
  • Regionförbundet Västerbottens län, Umeå, initierar bland annat dialogsamtal mellan unga och beslutsfattare.

Presskontakt på Ungdomsstyrelsen är Malin Engstedt som nås via malin.engstedt@ungdomsstyrelsen.se eller via mobiltelefon 070-663 39 18.

Nyhetsdatum: 

2013-12-20

Viktigt material