11,5 miljoner till 16 antidiskrimineringsbyråer

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har beslutat om ett statsbidrag på 11,5 miljoner kronor till 16 antidiskrimineringsbyråer. Nytt för i år är att Dalarna får en egen verksamhet: Rättighetscentrum Dalarna.

En antidiskrimineringsbyrå arbetar med att ge råd och stöd i diskrimineringsfrågor och sprider information om hur diskriminering på alla grunder kan motverkas i samhället. Det kan till exempel handla om att utbilda arbetsgivare om lagstiftning eller att ge stöd till människor som blivit diskriminerade. Sammanlagt har 25 organisationer sökt bidraget och 16 av dem har fått stöd, från Malmö i söder till Luleå i norr. Myndigheten prioriterar långsiktig verksamhet och eftersträvar en spridning i landet:

– Antidiskrimineringsbyråerna på olika platser i landet är en ovärderlig resurs i det lokala arbetet mot diskriminering. De har en närhet till medborgarna som kan få stöd i att ta tillvara sina rättigheter. De bidrar till att höja kunskapen om diskriminering till exempel hos arbetsgivare, ideella organisationer eller skolor i regionerna. Nu startar också en sådan verksamhet i Dalarna vilket är mycket positivt, säger Eva Theisz, vikarierande generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Kontaktperson för verksamheten i Dalarna:

Ulrika Wiborgh

telefon: 070-477 79 96

e-post: ulrika.wiborgh@sensus.se

Nyhetsdatum: 

2015-01-14

Viktigt material